BIG BEN Centar nudi kurseve engleskog i njemačkog jezika za odrasle. Kursevi su razvrstani po nivoima prema Zajedničkom evropskom okviru/Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). To je međunarodni standard za utvrđivanje nivoa jezičke sposobnosti. Nivoi su:

      A1 i A2: početni korisnici

      B1 i B2: samostalni korisnici

      C1 i C2: napredni korisnici.

Svi programi u Big Ben Centru su rađeni prema CEFR-u i odobreni su od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Pedagoškog Zavoda Tuzla.

Osim standardnih kurseva, Big Ben Centar nudi i kurseve za:

      poslovni engleski;

      njemački jezik za medicinske radnike. 

BIG BEN Centar nudi kurseve engleskog i njemačkog za djecu i teenagere.

Svi kursevi su prilagođeni uzrastu i nivou znanja djece i teenagera. U nastavi se koriste svjetski poznati udžbenici za učenje jezika u kombinaciji sa dodatnim materijalima u digitalnom i printanom obliku. U predavanju se koristi eklektički pristup, tj. kombiniraju se tradicionalne i moderne metode predavanja jezika, koriste se Project Based Learning (učenje kroz izradu projekta) i Content Based Learning (gdje učenici uče određeni sadržaj iz drugog školskog predmeta kroz upotrebu stranog jezika). U radu sa najmlađim se koristi i Total Physical Response metoda. Nadalje, koriste se Zoom i Google Classroom u online nastavi.