BIG BEN CENTAR je jedina škola stranih jezika na području Federacije BiH koja je i zvanični centar za polagnje međunarodnog ispita engleskog jezika Aptis, kojeg je kreirao British Council. Aptis test su razvili eksperti za učenje engleskog jezika prema najnovijim istraživanjima British Council-a.

Atis može odrediti Vaš nivo znanja iz sve četiri jezične vještine (pisanje, slušanje, pričanje i čitanje) kao i nivo znanja gramatike i vokabulara. Dobiti ćete rezulatate testa u roku od 48 sati a rezultati su određeni prema Common European Frame of Referece (Zajedničkom Evropskom Okviru za jezike). Za svaku vještinu dobit ćete rezulatat prema CEFR-u od nivoa A1 do C1.

U Big Ben Centru možete polagati Aptis Teens (za teenager-e od 13 – 18 godin), Aptis General i Aptis Advanced za nivoe C1 i C2.

Aptis test se preporučuje svim studentima koji žele ići na razmjenu Erasmus + te studentima koji žele studirati u inostranstvu na engleskom jeziku.

Zašto ne biste i Vi imali međunarodno priznati certifikat?!